WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 28 november 2016

När etablerad aktivism ignoreras krävs civil olydnad

När etablerad aktivism ignoreras krävs civil olydnad
- Transförsvarets 13 krav besvarades inte och våra samtal nådde inte längre än till Socialstyrelsens hbtq-koordinator. Responsen vi fick var positiv men, ...