WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 7 november 2016

Vårda välfärdsanställda. Annars tar de slut.

Vårda välfärdsanställda. Annars tar de slut.
- Arbetsbelastningen är inte den enda förklaringen till att den psykiska ohälsan ökar bland speciellt kvinnor inom vård, skola och omsorg, men det går ...