WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 2 december 2016

Så många hiv-fall har anmälts i Kalmar län

Så många hiv-fall har anmälts i Kalmar län
- På torsdagen är det världsaidsdagen och inför den har Folkhälsoinstitutet på uppdrag av nyhetsbyrån Siren sammanställt statistik för antalet rapporterade hivfall i Sverige. 1983 blev sjukdomen anmälningspliktig och sedan dess har cirka 12000 fall ...