WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 11 januari 2017

70% som dör i självmord är män

70% som dör i självmord är män
- Enligt Jenny Telander har privmärvården en viktig uppgift i arbetet att få ner suicidsiffrorna i landet då de tidigt kan upptäcka symtom på psykisk ohälsa ...