WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 16 januari 2017

Med ADHD-kunskaper på arbetsplatsen minskar risken för psykisk ohälsa

Med ADHD-kunskaper på arbetsplatsen minskar risken för psykisk ohälsa
- Den som har ADHD-diagnos löper större risk än andra i arbetslivet att drabbas av psykisk ohälsa. Men det finns motmedel. Kunskap hos chefer och ...