WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 10 februari 2017

Hjärnkoll – vågar vi prata om psykisk ohälsa?

Hjärnkoll – vågar vi prata om psykisk ohälsa?
- Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är idag den främsta orsaken till sjukfrånvaro på jobbet. Av de långtidssjuka har så många som 40 procent ...