WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 20 februari 2017

Test avgör risk för lungcancer

Test avgör risk för lungcancer
- Ett nytt test avslöjar risken för rökare att drabbas av lungcancer. Men kritikerna hävdar att det är mycket enklare att fråga dem om deras rökvanor i stället. Fakta. Den ojämförligt vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer, medan ...