WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 8 februari 2017

Vilka strukturella samhällsförändringar krävs för att förebygga socialt betingat självmord?

Vilka strukturella samhällsförändringar krävs för att förebygga socialt betingat självmord?
- Tre frågeställningar ska besvaras: 1) vilka sociala riskfaktorer finns för självmord, enligt den aktuella forskningen, 2) hur ser det förebyggande arbetet ...