WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 30 mars 2017

Förskolan bra för barns hälsa

Förskolan bra för barns hälsa
- Debatt Att barns psykiska ohälsa ökar och dessutom skiljer sig så pass från övriga Norden kan rimligen inte enbart förklaras med tillgången till förskola ...