WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 17 april 2017

Tag den psykiska ohälsan bland unga på allvar

Tag den psykiska ohälsan bland unga på allvar
- Återigen slås larm om att den psykiska ohälsan bland barn ökar. Bris redovisar i sin årsrapport att fyra av tio samtal handlade om psykisk ohälsa: ...