WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 16 maj 2017

Bidrag till organisationer som arbetar för nyanlända barns psykiska hälsa

Bidrag till organisationer som arbetar för nyanlända barns psykiska hälsa
- Det vanligaste hälsoproblemet hos barn och unga i migration är psykisk ohälsa och barnens tillstånd riskerar att förvärras under asylprocessen, det ...