WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 30 maj 2017

Homosexuella skickas tillbaka - klarar inte Sveriges homotest

Homosexuella skickas tillbaka - klarar inte Sveriges homotest
- När en asylsökande säger sig tillhöra gruppen hbtq-personer måste den göra det sannolikt för Migrationsverket. Att ”göra sannolikt” är ett lägre ställt ...