WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 17 maj 2017

Psykisk ohälsa hos unga måste förebyggas

Psykisk ohälsa hos unga måste förebyggas
- Debatt. Under senare tid har den psykiska ohälsan ökat bland unga. Hälften av alla unga kvinnor och en tredjedel av alla unga män i Sverige uppger ...