WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 29 juni 2017

Enkelt blodprov ska hitta ungdomar som ligger i riskzonen för psykisk ohälsa

Enkelt blodprov ska hitta ungdomar som ligger i riskzonen för psykisk ohälsa
- Det finns ett stort behov hos ungdomar att vända sig till barn – och ungdomspsykiatrin men sjukvården har stora problem med att diagnosticera och ...