WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 6 juni 2017

Ge unga det stöd de behöver

Ge unga det stöd de behöver
- Mer än var femte barn har en förälder med psykisk eller somatisk ohälsa, missbruksproblem eller en närstående som avlider. Tyvärr är stödet för ...