WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 31 juli 2017

Dålig kunskap om trauman för hbtq-personer efter hatbrott

Dålig kunskap om trauman för hbtq-personer efter hatbrott
- Det kan handla om personer med krigshändelser bakom sig som sedan blir utsatta för rasism i Sverige och dessutom kanske är homosexuella.