WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 6 juli 2017

Mittuniversitetet pratar om psykiska ohälsa i Almedalen

Mittuniversitetet pratar om psykiska ohälsa i Almedalen
- Mittuniversitetet vill att barn och ungdomars psykiska ohälsa ska uppmärksammas. Även elevers skolfrånvaro är ett problem som bör diskuteras mer, ...