WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 31 juli 2017

Vem tar ansvar för mötesplatser för hbtq-personer med funktionsnedsättningar?

Vem tar ansvar för mötesplatser för hbtq-personer med funktionsnedsättningar?
- Vi vet sen tidigare verksamhet och forskning att trygga mötesplatser gynnar det psykiska välmåendet och verkar preventivt mot psykisk ohälsa.