WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 8 augusti 2017

Polisen ska stärka förmågan att bemöta personer med psykisk ohälsa

Polisen ska stärka förmågan att bemöta personer med psykisk ohälsa
- Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och det medför bland annat att anställda inom Polismyndigheten i större utsträckning möter personer med ...