WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 5 september 2017

Studenter får gratis yoga och träning för att motverka stress och psykisk ohälsa

Studenter får gratis yoga och träning för att motverka stress och psykisk ohälsa
- Just kravet på prestation är en av orsakerna till den ökande psykiska ohälsan bland unga i samhället. Mecenat fortsätter därför sin uppskattade ...