WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 1 september 2017

Verksamhetsbidrag ska stärka arbetet med psykisk hälsa hos barn i migration

Verksamhetsbidrag ska stärka arbetet med psykisk hälsa hos barn i migration
- Det vanligaste hälsoproblemet hos barn och unga i migration är psykisk ohälsa och barnens tillstånd riskerar att förvärras under asylprocessen.