WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 26 september 2017

Vill ge unga valmöjligheter

Vill ge unga valmöjligheter
- Det är djupt oroande att barn och ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa skall tvingas vänta på behandling under oacceptabelt lång tid.