WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 2 oktober 2017

17 homosexuella inför rätta för att vara ”moraliskt förkastliga”

17 homosexuella inför rätta för att vara ”moraliskt förkastliga”
Homosexualitet är inte uttryckligen olagligt i Egypten, men lagen är tillräcklig luddig för att kunna döma människor ändå – bland annat för osedlighet.