WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 28 november 2017

Hiv är inte längre en dödsdom

Hiv är inte längre en dödsdom
- När hiv gjorde sitt intåg i Sverige var det en smitta som omgärdades av rädsla och död. Nu är läget ett annat, och i dag kan den som har hiv leva ett liv ...