WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 8 december 2017

Unga hbtq-personer mår sämre än andra unga

Unga hbtq-personer mår sämre än andra unga
- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ser en oroande situation för unga homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer. Det är till exempel dubbelt så vanligt att unga homo- och bisexuella har utsatts för mobbing eller utfrysning det senaste året i skolan, eller under ...