WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 4 januari 2018

Foyer-modellen for bostedsløse unge: en systematisk kartleggingsoversikt

Foyer-modellen for bostedsløse unge: en systematisk kartleggingsoversikt
- Alt i alt indikerte resultatene fra tiltaksevalueringene at Foyer-modellen så ut til å ha positive effekter med hensyn til å hjelpe bostedsløse unge i overgangen til voksenlivet, særlig når det gjaldt bopel, utdanning og opplæring, livsferdigheter, atferdsproblematikk og psykisk helse. De syv studiene som ...