fredag 12 januari 2018

Spridning av könssjukdom ökar – värst i Stockholm

Spridning av könssjukdom ökar – värst i Stockholm
- Kristina Ingemarsdotter Persson på Folkhälsomyndighetens enhet för sexuell hälsa och hiv-prevention menar att en delförklaring till att gonorré ökar, medan klamydia minskar, kan vara att gonorré-smittan fortfarande är mer koncentrerad till män som har sex med män. – I den gruppen skulle jag säga att ...