WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 januari 2018

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi
- Han forteller at metakognitiv terapi, som er utviklet av professor Adrian Wells i Storbritannia, retter seg spesielt mot en form for strategier som kjennetegner en rekke psykiske lidelser. Denne typen strategier, kalt kognitiv oppmerksomhetssyndrom, består av bekymring, grubling, oppmerksomhet på farer, ...

Follow by Email