WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 januari 2018

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi
- Han forteller at metakognitiv terapi, som er utviklet av professor Adrian Wells i Storbritannia, retter seg spesielt mot en form for strategier som kjennetegner en rekke psykiske lidelser. Denne typen strategier, kalt kognitiv oppmerksomhetssyndrom, består av bekymring, grubling, oppmerksomhet på farer, ...