WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 23 februari 2018

Minska ungas stress och ohälsa med mer motion

Minska ungas stress och ohälsa med mer motion
- Skolbarns hälsa är en internationell undersökning som görs vart fjärde år och som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO). När man jämför resultaten visar dessa att den psykiska ohälsan har ökat mer i Sverige än övriga länder. I dag ligger Sverige på plats 8 av 42. Samtidigt som våra barns ...

Follow by Email