WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 5 februari 2018

Psykisk ohälsa allt vanligare bland unga – ökning senaste 20 åren

Psykisk ohälsa allt vanligare bland unga – ökning senaste 20 åren
- De senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna i Sverige och idag har närmare 190 000 barn och unga vuxna någon form av psykisk ohälsa. Det handlar om både självrapporterade psykiska besvär och diagnostiserade psykiska sjukdomar. – Man kanske har högre krav på sig i dag, ...