WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 8 februari 2018

Ta inte bort en positiv hälsofaktor!

Ta inte bort en positiv hälsofaktor!
- Det kommunledningen då gör är att ta bort en positiv hälsofaktor, något som kan förebygga stress och utbrändhet hos kommuninvånarna och ersätta det med en stressor, en riskfaktor för psykisk ohälsa och hjärt-kärlsjukdom. Ännu ett steg åt fel håll i vårt samhälle. Ännu ett andningshål som försvinner.