Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 21. marts 2018

Biskop som uppmanat till hatbrott frikänns

Biskop som uppmanat till hatbrott frikänns
- Beslutet att fria biskopen har rört upp starka känslor i och utanför Grekland, bland såväl HBTQ-rättsaktivister som politiska partier, skriver The Economist. En finsk biskop av samma doktrin har beskrivit frikännandet som chockerande och säger att Amvrosios kommentarer går emot den ortodoxa kyrkans ...