WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 5 mars 2018

För en värdig ålderdom

För en värdig ålderdom
- Inom kommunerna behöver vi ta ett större ansvar för att arbeta förebyggande och minska den psykiska ohälsan hos de äldre, personer som många gånger har en livspartner som gått bort eller som har förlorat kontakt med vänner och anhöriga från tidigare i livet. Då är det är viktigt att det finns människor ...