WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 19 mars 2018

Insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga

Insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga
- Alla barn ska ges goda förutsättningar att lyckas i livet. Därför behövs bland annat tidiga insatser för att motverka den växande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige. Att minska väntetiderna i vården är centralt. I en intervju med SVT presenterar Ulf Kristersson ett samlat paket som Moderaterna ...

Follow by Email