WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 16 mars 2018

Stor sprik i ventetid for studenter som ber om psykologhjelp

Stor sprik i ventetid for studenter som ber om psykologhjelp
- Han mener det kan komme av mer åpenhet eller mer fokus på psykisk helse i samfunnet. Likevel sier han at det er viktig å gjøre ... Hvis inntaks-kriteriene hos spesialist-helse-tjenesten i kommunen er strenge, så vil det bli lengre ventetid hos oss da vi må behandle flere. Espen Munkvik. Velferdsdirektør i ...

Follow by Email