WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 2 mars 2018

Tiden er moden for å fronte trening i behandling av spiseforstyrrelser!

Tiden er moden for å fronte trening i behandling av spiseforstyrrelser!
- Det kan være grunnlag for å ta i bruk tilpasset fysisk aktivitet i behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser både for å redusere risiko for komplikasjoner, men også for aktivt å positivt påvirke fysisk og psykisk helse. Snarere enn å påføre deltagerne i PED-t prosjektet et mer anstrengt forhold til ...