WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 6 april 2018

Samhället får inte svika barn som behöver hjälp

Samhället får inte svika barn som behöver hjälp
- Vi ser också hur allt fler mycket unga barn rekryteras in i kriminella gäng. Samhället måste fånga upp och hjälpa barn som har det svårt. Därför presenterar vi ett samlat program med insatser för socialt utsatta barn på fyra olika områden: förskola och skola, psykisk ohälsa, familjehem och socialtjänst samt ...

Follow by Email