WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 18 april 2018

Stressen som pressar dagens unga

Stressen som pressar dagens unga
Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, som gör det svårt att diagnosticera. Risken finns att samhällets insatser också blir breda och generella, istället för att rikta in sig speciellt på de individer som har allvarliga problem. Med: Louise, som berättar om sin väg tillbaka från utmattningssyndrom, Johanna ...

Follow by Email