Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 31. maj 2018

Självklart deltar Vision i Pride i Karlskrona

Självklart deltar Vision i Pride i Karlskrona
- Visions mål är att få stopp på diskrimineringen av HBTQ-personer.Ingen ska behöva utsättas för kränkningar på jobbet eller missgynnas på grund av ...