Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 1. juni 2018

Dette bør du unngå for ikke å få kreft

Dette bør du unngå for ikke å få kreft
- Flere blir fete og overvektige. Også i Norge. Det er en større årsak til sykdommen kreft enn en trodde før. Det viser en ny rapport. Rapporten ser på forskning på kosthold, fysisk aktivitet og kreft. Torsdag ble den lagt fram av World Cancer Research ...