WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 27 juni 2018

Integration kräver både ork och hälsa

Integration kräver både ork och hälsa
- Vi har sett till att öka kunskapen hos vårdgivarna om asylsjukvård, framförallt för att tidigt identifiera psykisk ohälsa och post-traumatiskt stressyndrom.

Follow by Email