Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 5 juni 2018

Kvinnor med bröstcancer kan slippa cellgifter

Kvinnor med bröstcancer kan slippa cellgifter
- Under helgen presenterades en ny studie i USA som visar att kvinnor med tumörer i ett tidigt stadium inte behöver genomgå cellgifter för att bli friska, rapporterar SR. Genom att ta prover från cancertumörerna går det att se om patienten behöver ...

Follow by Email