Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 5. juni 2018

Kvinnor med bröstcancer kan slippa cellgifter

Kvinnor med bröstcancer kan slippa cellgifter
- Under helgen presenterades en ny studie i USA som visar att kvinnor med tumörer i ett tidigt stadium inte behöver genomgå cellgifter för att bli friska, rapporterar SR. Genom att ta prover från cancertumörerna går det att se om patienten behöver ...