Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 1. juni 2018

Politiker debatterar HBTQ-frågor: ”Förhoppningen är att väljarna ska kunna orientera sig”

Politiker debatterar HBTQ-frågor: ”Förhoppningen är att väljarna ska kunna orientera sig”
- Torsdagens debatt handlar om hur HBTQ-frågor hanteras i kommunpolitiken i stort. – Förhoppningen är, eftersom att det är valår i år, att väljarna ska ...