Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 6. juni 2018

Skarpnäck firar Pride i en hel månad

Skarpnäck firar Pride i en hel månad
- Men den lokala förvaltningen siktar på att ha en dialog med HBTQ-personer om tryggheten i området. Och på både bibblan i Bagarmossen och ...