Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 8 juni 2018

Större möjligheter att sköta sin hälsa själv”

Större möjligheter att sköta sin hälsa själv”
- Det handlar exempelvis uppgifter om missbruk och psykisk ohälsa i familjen, skoldata och information från socialtjänsten. – Det måste ändras.

Follow by Email