Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 11. juni 2018

Tusentals demonstrerade för HBTQ-rättigheter

Tusentals demonstrerade för HBTQ-rättigheter
- Parader i städer runt om i Europa har samlat tusentals människor som vill visa sitt stöd för HBTQ-personers rättigheter. Regnbågsflaggor har vajat i ...