WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 27 juli 2018

Saga Becker tror på ordets makt

Saga Becker tror på ordets makt
- Många inom hbtq-rörelsen tar våra rättigheter som givna och eviga, men att vi har dem nu behöver inte betyda att vi alltid kommer att ha dem.

Follow by Email