WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 31 augusti 2018

Behandling av halsbrann forebygger kreft

Behandling av halsbrann forebygger kreft
- Alvorlig og langvarig halsbrann er den største risikofaktoren for kreft i spiserøret. En studie av nærmere en million nordiske pasienter viser at den aggressive kreften, som også er vanskelig å behandle, kan forebygges.

Follow by Email