WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 27 augusti 2018

Erik Lindfelt: Priderörelsen är en yvig blandning av det mesta

Erik Lindfelt: Priderörelsen är en yvig blandning av det mesta
- Mångfalden i paraderna är stor; författarna citerar en annan forskare: ”bögar, flator, bisexuella, färgade homosexuella, transpersoner, queera, lesbiska ...

Follow by Email