Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 22 augusti 2018

Fler vårdcentraler ska hjälpa barn med psykisk ohälsa

Fler vårdcentraler ska hjälpa barn med psykisk ohälsa
- Regionen satsar nu på att ge ytterligare fem vårdcentraler ett tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa, enligt ett ...

Follow by Email