Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 22. august 2018

Fler vårdcentraler ska hjälpa barn med psykisk ohälsa

Fler vårdcentraler ska hjälpa barn med psykisk ohälsa
- Regionen satsar nu på att ge ytterligare fem vårdcentraler ett tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa, enligt ett ...